Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 3.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

opintojakso on pakollinen käännöstieteen käännösteknologiaan painottuvat aineopinnot (35 op) suorittaville

Kurssi lähtee liikkeelle kielitieteen perusteista ja tarkastelee kieltä uudelleen kieliteknologian kannalta. Tarkoitus on rakentaaa kieliteoriaan perustuva käsitys kieliteknologian mahdollisuuksista automaattisesti käsitellä luonnollista kieltä monikielisen viestinnän työn helpottamiseksi.

Kurssi koostuu verkossa luettavasta taustalukemistosta ja verkon kautta palautettavista tehtävistä. Tehtävistä myös keskustellaan verkossa. Tarvittaessa järjestetään jokunen tapaaminen.

Luennot 7 x 2 h, harjoitustehtävät

yleinen asteikko

Lauri Carlson