Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.9.2019 at 09:00 - 1.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijat, pakollinen

Kontrastiiviset harjoitukset I (VVR121)

Harjaantua tuottamaan kirjoitetun yleiskielen normien mukaista suomenkielistä tekstiä yleistajuisista aiheista. Kurssilla syvennetään edeltävällä tasolla opittuja taitoja.

Opintojen alkuvaihe

Kirjallisia käännösharjoituksia, joiden pohjalta käsitellään venäjän ja suomen kielten eroja ja yhtäläisyyksiä.

Harjoituskurssi ja siihen liittyvät kirjalliset kotitehtävät sekä käännöskoe.

Opettajan jakama materiaali

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen edellytetään aktiivista osallistumista tuntityöskentelyyn, vaadittujen kotitehtävien tekemistä sekä käännöskokeen läpäisemistä. Käännöskoe arvostellaan asteikolla 1–5.

Mihail Kopotev