Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Tulkkauksesta tutkimusta tekevät pro gradu -opiskelijat

CKT113 Käännöstieteen perusteet sekä CKT281 Asioimistulkkauksen tai CKT284 Oikeustulkkauksen perusteet

Opiskelija ymmärtää ja tuntee alan tutkimusta ja menetelmiä ja osaa soveltaa niitäomaan tutkimukseensa.

Maisteriopinnot

Opintojakson aikana perehdytään luentojen, keskustelun ja opiskelijoiden pitämien esitelmien ja referaattien avulla sekä uusimpaan tulkkausalan tutkimukseen että myös alan klassikoihin.

Kurssilla perehdytään tulkkauksen tutkimuksen metodologisiin mahdollisuuksiin mutta myös pragmaattisiin rajoituksiin. Lisäksi pohditaan tulkkauksen tutkimuksen visioita asioimis-, oikeus- ja konferenssitulkkauksen tutkimuksen kannalta.

Luennot, niihin liittyvät tehtävät ja aineistotentti. Vaihtoehtona kirjatentti.

Opintojakson voi suorittaa myös kirjoittamalla esseen vastuuopettajan ohjeiden mukaisesti. Esseesuorituksesta sopimiseksi opiskelijan on otettava yhteyttä vastuuopettajaan sähköpostitse.

Tulkkauksen tutkimuksen klassikot, tunneilla jaettava materiaali, artikkeleita tulkkauksen keskeisistä aikakausijulkaisuista kuten Interpreting.

Tenttikirjallisuus:

Gile ym. (toim.) 2001: Getting started in interpreting research.

tai:

Nicodemus & Swabey (toim.) 2011. Advances in interpreting research.

0-5

Erja Tenhonen-Lightfoot