Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.9.2019 at 09:00 - 1.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijat, valinnainen

Venäjää äidinkielenä opiskelevat: perusopinnot

Venäjää vieraana kielenä opiskelevat: aineopinnot

Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään kaksikielisyyden (bilingvismin) kehittymistä ja ilmentymistä, erityisesti kieliparissa suomi–venäjä, ja suhtautumaan kriittisesti empiirisen tutkimuksen tuloksiin.

Venäjää äidinkielenä opiskelevat: kandidaatinopintojen 2. tai 3. vuosi

Venäjää vieraana kielenä opiskelevat: maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi

Opintojakso perehdyttää kaksikielisyyden määritelmiin ja keskeisiin teorioihin ja käsitteisiin kasvatustieteen, psykologian, sosiologian ja lingvistiikan näkökulmasta.

Joko a) opiskelijoiden aktiiviseen osallistumiseen perustuva luentokurssi tai b) vastuuhenkilön kanssa sovittavaan kirjallisuuteen perehtyminen annettujen ohjeiden mukaisesti

Kirjallisuus voidaan suorittaa joko tiedekuntatentissä tai esseevastauksina. Kumpaankin suoritukseen liittyy pakollinen palautekeskustelu tentaattorin kanssa.

Kurssilla jaettava luentomoniste. Taustakirjallisuutena on mm. G.N. Čirševa. Detskij bilingvizm: odnovremennoe usvoenie dvuh jazykov. SPb 2012; A.S. Markosjan. Očerk teorii ovladenija vtorym jazykom. Moskva 2004; E. Protasova, N. Rodina Mnogojazyčie v detskom vozraste. SPb, 2011; Jazykovoe pogruženie kak ključ k integracii, sost. S. Vare. Tallinn, 1999; A. Mustajoki et al. (Eds.) Instrumentarium of linguistics: sociolinguistic approaches to non-standard Russian. Helsinki 2010 (= Slavica Helsingiensia 40).

Huom! Opintojakson suorittaminen 4–5 opintopisteen laajuisena edellyttää, että opiskelija sopii vastuuhenkilön kanssa tarvittavista lisäsuorituksista (esim. tenttikirjallisuudesta tai esseistä).

Ekaterina Protassova