Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Jakso on pakollinen syventävien opintojen uuslatinan erikoistumislinjan valinneille.

Aineopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan tulisi tuntea keskeistä uuslatinalaista runoutta.

Syventävien opintojen 1. tai 2. vuosi.

Ks. oppimateriaali.

Luentokurssi ja sen lopussa suoritettu hyväksytty loppukuulustelu tai kirjatentti tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä.

A.Perosa – J. Sparrow (toim.), Renaissance Latin Verse. An Anthology tai Musae Reduces. Anthologie de la poésie latine de la Renaissance n. 400 säettä oman valinnan mukaan.

Arvosana määräytyy loppukuulustelun tai tentin perusteella asteikolla 1-5.

Yliopistonlehtori tai professori.