Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on suunnattu pää- ja sivuaineopiskelijoille ja se on valinnainen jaksossa ZUG320 Fennougristiikan erityiskysymykset (15 op)

Perus- ja aineopinnot.

Valitun erikoisalan tietämyksen syventäminen.

Suoritetaan 7.-9 lukukautena

Opintojakson sisältö vaihtelee vuosittaisen kurssitarjonnan mukaan.

Luentokurssi tai kirjatentti. Kirjatenteistä sovitaan professorin kanssa.

0-5