Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

latinaa suositellaan suoritettavaksi yhtäaikaa tämän opintojakson kanssa

Oppia näkemään nykyespanja pitkän kehitysprosessin yhtenä vaiheena ja ymmärtää kielen muuttumiseen vaikuttaneita ja edelleen vaikuttavia kielellisiä ja historiallisia tekijöitä. Tavoitteena on myös oppia hallitsemaan diakronisen kielitieteen metodologiaa ja ymmärtää keskeisimmät fonologiset, morfosyntaktiset ja semanttiset muutokset kielen eri kehitysvaiheista latinasta nykyespanjaan.

Opintojakso sisältää sekä espanjan kielen ulkoista että sisäistä historiaa: Pyreneiden niemimaan esiroomalaiset kieliolot, roomalaistuminen, germaani- ja arabivalloitukset sekä Reconquista kielellisine seuraamuksineen; äänne- ja muoto-opin kehityksen pääpiirteet.

kurssi tai kirjatentti

R. Lapesa, Historia de la lengua española

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, annettujen harjoitustehtävien tekemistä ja tentin läpäisemistä tai kirjatentin läpäisemistä.

professori