Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 15.5.2020 - 15.5.2020
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 17.6.2020 - 17.6.2020
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 8.7.2020 - 8.7.2020
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 29.7.2020 - 29.7.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 3.4.2020 - 3.4.2020
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 13.3.2020 - 13.3.2020
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 14.2.2020 - 14.2.2020
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 17.1.2020 - 17.1.2020
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 22.11.2019 - 22.11.2019
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 1.11.2019 - 1.11.2019
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 11.10.2019 - 11.10.2019
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 20.9.2019 - 20.9.2019
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 24.7.2019 - 24.7.2019
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 3.7.2019 - 3.7.2019
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 12.6.2019 - 12.6.2019
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 24.5.2019 - 24.5.2019
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 29.3.2019 - 29.3.2019
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 22.2.2019 - 22.2.2019
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 8.2.2019 - 8.2.2019
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 18.1.2019 - 18.1.2019
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 16.11.2018 - 16.11.2018
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 2.11.2018 - 2.11.2018
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 5.10.2018 - 5.10.2018
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 14.9.2018 - 14.9.2018
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 25.7.2018 - 25.7.2018
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 4.7.2018 - 4.7.2018
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 13.6.2018 - 13.6.2018
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 27.4.2018 - 27.4.2018
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 6.4.2018 - 6.4.2018
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 9.2.2018 - 9.2.2018
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 19.1.2018 - 19.1.2018
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 24.11.2017 - 24.11.2017
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 3.11.2017 - 3.11.2017
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 6.10.2017 - 6.10.2017
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 15.9.2017 - 15.9.2017
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 26.7.2017 - 26.7.2017
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 5.7.2017 - 5.7.2017
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 14.6.2017 - 14.6.2017
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 26.4.2017 - 26.4.2017
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 22.3.2017 - 22.3.2017
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 15.2.2017 - 15.2.2017
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 18.1.2017 - 18.1.2017
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 30.11.2016 - 30.11.2016
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 19.10.2016 - 19.10.2016
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 21.9.2016 - 21.9.2016
Boccaccio (RIT311c) 3 Cr General Examination 2.3.2016 - 2.3.2016

Target group

Valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee lukemaan itsenäisesti apuneuvoja käyttäen Boccaccion Decameronea. Hän on perehtynyt teoksen rakenteeseen, tuntee yksittäisten päivien tematiikan ja eri kertojien erityispiirteet sekä kykenee kommentoimaan tiettyjen yksittäisten novellien (vrt. kohtaa oppimateriaali ja kirjallisuus) sisältöä ja kieltä.

Timing

Syventävät opinnot.

Contents

Perehtyminen valikoimaan Decameronen novelleja niin sisällön kuin kielen kannalta sekä niiden kautta koko teoksen rakenteeseen, tematiikkaan ja kieleen.

Completion

Aktiivinen osallistuminen luentokurssille tehtävineen ja kuulusteluineen tai kirjatentti.

Study materials

Kirjatenttiin luetaan:

G. Boccaccio, Decameron: Prologo, I 1, VI 10 ja X 10, Epilogo sekä seitsemän muuta novellia, jotka valitaan seuraavista: II 1 ja 5, III 1, 4, 8 ja 9, IV 1, 2 ja 5, V 8 ja 9, VII 4 ja 5, VIII 2, 3, 6, 7 ja 9, IX 3, X 2 ja 3 (V. Brancan editio)

sekä:

- hakusana Boccaccio teoksesta Letteratura italiana. Gli Autori, I, Torino, Einaudi, 1990, ss. 298-305;

- A. Asor Rosa, "'Decameron' di Giovanni Boccaccio" teoksesta Genus Italicum, Torino, Einaudi, 1997, ss. 143-253.

Assessment practices and criteria

Arvosteluasteikko 0-5.