Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee lukemaan itsenäisesti Petrarcan italiankielistä runoutta. Hän tuntee Canzonieren (eli Rerum Vulgarium Fragmenta) rakenteen ja tematiikan ja osaa kommentoida tiettyjen yksittäisten runojen (vrt. kohtaa oppimateriaali ja kirjallisuus) sisältöä ja kieltä.

Perehtyminen valikoimaan RVF:n runoja sekä niiden kautta koko teoksen rakenteeseen, tematiikkaan ja kieleen.

Aktiivinen osallistuminen luentokurssille tehtävineen ja kuulusteluineen tai kirjatentti.

Kirjatenttiin luetaan:

  • Valikoima runoja (= RVF 1, 3, 35, 61, 126, 128, 129, 134, 272, 310, 353, 366) kokoelmasta Canzoniere; suositeltavat editiot ovat joko F. Petrarca, Canzoniere, edizione commentata a cura di Marco Santagata, Milano, Arnoldo Mondadori, 1996, tai F. Petrarca, Canzoniere, a cura di Paola Vecchi Galli, Milano, Rizzoli, 2012.
  • Hakusana Petrarca teoksesta Letteratura italiana. Gli Autori, II, Torino, Einaudi, 1991, ss. 1371-1378;
  • R. Antonelli, “Canzoniere di Francesco Petrarca”, teoksesta Letteratura italiana. Le Opere, I. Dalle Origini al Cinquecento, Torino, Einaudi, 1992, ss. 379-471

ja:

  • S. Carrai - G. Inglese, La letteratura italiana del Medioevo, Roma, Carocci, 2009 (tai myöh.), sivuista sovitaan kuulustelijan kanssa.

Arvosteluasteikko 0-5.

Enrico Garavelli