Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt tietyn aikakauden kirjallisuuden historiaan ja sen keskeisimpien italialaiskirjailijoiden pääteoksiin niin kielen kuin sisällön kannalta. Hän kykenee lukemaan niitä itsenäisesti ja hankkimaan tarvittavaa tietoa perehtyäkseen aihepiiriin laajemmin myös opinto-ohjelman ulkopuolelta.

Opiskelija perehtyy aikakauden merkittävimpien italialaiskirjailijoiden elämään, tuotantoon ja toimintaympäristöön sekä valikoimaan heidän tekstejään niin kielen kuin sisällön kannalta. Samalla hän hankkii yleistiedot aikakauden historiallisista tapahtumista, kulttuurielämästä, aatehistoriasta ja aineellisesta kulttuurista.

Kurssit tai kirjatentit.

Kirjatenttiin luetaan:

  1. G. Zaccaria - C. Benussi, Per studiare la Letteratura italiana, Milano, Mondadori, 2002, ss. 14-29, 48-81 ja 115-161.
  2. G. Tellini, Letteratura italiana. Un metodo di studio, Firenze, Le Monnier università, 2011, ss. 3-5 ja 593-650.
  3. C. Vecce, Piccola storia della Letteratura italiana, Napoli, Liguori, 2009, pp. 126-241
  4. Antologia minima della Letteratura italiana, a cura di E. Garavelli, luvut II-III (Il Quattrocento ja Il Cinquecento [verkkomateriaali]
  5. L. Ariosto, Orlando furioso, canti I, IV, VI, XIX, XXIII-XXIV, XXXIV
  6. T. Tasso, Gerusalemme liberata, canti I-II, XII, XVI e XX
  7. N. Machiavelli, Mandragola

Arvosteluasteikko 0-5.

Rit312b ja Rit312f – jaksoja vastaavat luentokurssit järjestetään vuorovuosina.

Kurssin työskentelykieli on italia.

Enrico Garavelli.