Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt tietyn aikakauden kirjallisuuden historiaan ja sen keskeisimpien italialaiskirjailijoiden pääteoksiin niin kielen kuin sisällön kannalta. Hän kykenee lukemaan niitä itsenäisesti ja hankkimaan tarvittavaa tietoa perehtyäkseen aihepiiriin laajemmin myös opinto-ohjelman ulkopuolelta.

Opiskelija perehtyy aikakauden merkittävimpien italialaiskirjailijoiden elämään, tuotantoon ja toimintaympäristöön sekä valikoimaan heidän tekstejään niin kielen kuin sisällön kannalta. Samalla hän hankkii yleistiedot aikakauden historiallisista tapahtumista, kulttuurielämästä, aatehistoriasta ja aineellisesta kulttuurista.

Luentokurssi tai kirjatentti.

Kirjatenttiin luetaan:

  1. G. Tellini, Letteratura italiana. Un metodo di studio, Firenze, Le Monnier università, 2011, ss. 163-234.
  2. Antologia minima della Letteratura italiana, a cura di E. Garavelli, luvut IV-V ( Il Seicento ja Il Settecento [verkkomateriaali]
  3. C. Goldoni, La locandiera
  4. V. Alfieri, Saul
  5. F. Angelini, La locandiera di Carlo Goldoni, teoksessa Letteratura italiana. Le Opere, II. Dal Cinquecento al Settecento, Torino, Einaudi, 1993, ss. 1103-1119
  6. F. Angelini, Saul di Vittorio Alfieri, teoksessa Letteratura italiana. Le Opere, I. Dal Cinquecento al Settecento, Torino, Einaudi, 1993, ss. 1197-1211

Lisäksi toinen seuraavista:

  • E. Ardissino, Il Seicento, Bologna, Il Mulino, 2005 (Storia della Letteratura italiana diretta da Andrea Battistini, 3)

tai

  • A. Beniscelli, Il Settecento, Bologna, Il Mulino, 2005 (Storia della Letteratura italiana diretta da Andrea Battistini, 4).

Arvosteluasteikko 0-5.

Luentokurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Työskentelykieli on italia.

Enrico Garavelli.