Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.12.2016 at 09:00 - 9.1.2017 at 23:59

Timetable

Description

Valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt draamakirjallisuuden historian pääpiirteisiin ja sen keskeisimpien italialaiskirjailijoiden pääteoksiin. Hänellä on valmiudet niiden itsenäiseen lukemiseen ja hän kykenee hankkimaan tarvittavaa tietoa perehtyäkseen aihepiiriin laajemmin myös opinto-ohjelman ulkopuolelta.

Opiskelija perehtyy Italian teatterin historian pääpiirteisiin ja näytelmäkirjallisuuden peruskäsitteisiin sekä ja kolmeen keskeiseen näytelmään.

Luentokurssi tai kirjatentti.

Kirjatenttiin luetaan:

 • F. Molinari, Storia del teatro, Roma-Bari, Laterza, 1996 (lk. VII-IX, XI-XIII, XXIII-XXIV ja XXVI)

Lisäksi toinen seuraavista:

 • L. Allegri, Teatro e spettacolo nel Medioevo, Roma-Bari, Laterza 1988 (tai myöh.)

tai

 • F. Angelini, Teatro e spettacolo nel primo Novecento, Roma-Bari, Laterza, 1988 (tai myöh.)

Lisäksi kolme seuraavista:

 1. B. Dovizi da Bibbiena, La Calandria
 2. T. Tasso, Torrismondo
 3. C. Goldoni, Il ventaglio
 4. P. Metastasio, Didone abbandonata
 5. V. Alfieri, Mirra
 6. A. Manzoni, Adelchi
 7. L. Pirandello, Sei personaggi in cerca d’autore
 8. D. Fo, Non si paga! Non si paga!

Arvosteluasteikko 0-5.

Luentokurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Enrico Garavelli