Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on pakollinen Suomen ja Pohjoismaiden historiaa tai yleistä historiaa pää- ja sivuaineena opiskeleville.

Ei edeltäviä opintoja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät perustiedot roomalaisen antiikin ja Euroopan keskiajan historiasta. Hänellä on valmiudet jatkaa aihepiiriin syventymistä aineopintotasolla sekä edetä uuden ajan alun historiaan perusopinnoissa.

1. lukuvuoden I periodi.

Opintojakson kantava teema on, miten Rooman valtakunnasta kehittyi itsenäisten kuningaskuntien Eurooppa, jonka keskenään kilpailevat osat jakoivat yhteisen latinalais-kristillisen kulttuurin.

Pääaineopiskelijat suorittavat opintojakson ensisijaisesti osallistumalla luento- ja pienryhmäopetukseen. Poikkeustapauksissa opintojakso on myös mahdollista tenttiä.

Sivuaineopiskelijoiden suoritusmuodot vaihtelevat opetuksen ja tenttien välillä. Luento-opetus on pääsääntöisesti avointa sivuaineopiskelijoille. Mikäli pienryhmäkursseilla on tilaa, voivat sivuaineopiskelijat osallistua myös pienryhmäopetukseen. Mikäli pienryhmät ovat täynnä pääaineopiskelijoista, suorittavat sivuaineopiskelijat nämä osat perusopinnoista tenttien.

Sivuaineopiskelijan tulee tarkistaa kurssien opetustiedoista mahdollisuus osallistua opetukseen.

Luentokurssilla erikseen ilmoitettava kirjallisuus. Mikäli opiskelija suorittaa koko opintojakson kirjatenttinä, tentitään seuraavat:

Price, Simon & Thonemann, Peter: The Birth of Classical Europe.
• Holmes, George (ed.): The Oxford History of Medieval Europe

0-5.

Anu Lahtinen