Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Opintojakso on pakollinen Suomen ja Pohjoismaiden historiaa tai yleistä historiaa pää- ja sivuaineena opiskeleville.

Hhs110

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot uuden ajan alun historiasta, ymmärrys aikakausien ilmiöistä ja aatteista sekä valmiudet jatkaa syventymistä aineopintotasolla.

1. lukuvuoden II periodi.

Opintojaksossa perehdytään lähinnä 1500- 1700 lukujen historian keskeisiin teemoihin ja kehityskulkuihin sekä tutustutaan niin tutkimukseen kuin lähdemateriaaliinkin.

Pääaineopiskelijat suorittavat opintojakson ensisijaisesti osallistumalla luento- ja pienryhmäopetukseen. Poikkeustapauksissa opintojakso on myös mahdollista tenttiä.

Sivuaineopiskelijoiden suoritusmuodot vaihtelevat opetuksen ja tenttien välillä. Luento-opetus on pääsääntöisesti avointa sivuaineopiskelijoille. Mikäli pienryhmäkursseilla on tilaa, voivat sivuaineopiskelijat osallistua myös pienryhmäopetukseen. Mikäli pienryhmät ovat täynnä pääaineopiskelijoista, suorittavat sivuaineopiskelijat nämä osat perusopinnoista tenttien.

Sivuaineopiskelijan tulee tarkistaa kurssien opetustiedoista mahdollisuus osallistua opetukseen.

Luentokurssilla erikseen ilmoitettava kirjallisuus. Mikäli opiskelija suorittaa koko opintojakson kirjatenttinä, tentitään seuraavat.

Wiesner-Hanks, Merry E: Early Modern Europe, 1450-1789
Villstrand, Nils-Erik: Riksdelen / Valtakunnanosa, ilmestyy suomeksi 2012
• Häggman, Kai (päätoim.): Suomalaisen arjen historia I (Savupirttien Suomi)
Cameron, Rondo: Maailman taloushistoria

0-5

Mirkka Lappalainen