Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
22.10.2019 at 09:00 - 12.11.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso Hyl213 on pakollinen yleisen historian pääaineopiskelijoille ja samasta opiskelukokonaisuudesta tuleville sivuaineopiskelijoille. Opiskelija suorittaa yhden opintojaksoista Hyl213A-D (5 op laajuisena).

Muut sivuaineopiskelijat suorittavat kaksi opintojaksoista Hyl211-213. Mikäli hän suorittaa opintojakson Hyl213, suoritetaan yksi opintojaksoista Hyl213A-D (5 op laajuisena).

Opiskelija tutustuu prosessiin, jonka myötä kristinuskosta tuli ensin Rooman valtakunnan ja sitten läntisen Euroopan valtauskonto. Hän oppii arvioimaan kristillistymisprosessista esitettyjä erilaisia historiallisia tulkintoja.

Vapaavalintaisesti kandidaatintutkinnon aikana.

Opintojaksoon sopivan kurssin suorittaminen, kirjatentti tai essee. Opetustarjonta vaihtelee vuosittain.

Mikäli opiskelija suorittaa kohdan kirjatenttinä, tentitään seuraava:

  • Brown, Peter: Rise of Western Christendom (2. painos, 2003)

sekä yksi seuraavista:

  • Clark, Gillian: Christianity and Roman Society
  • Stark, Rodney: The Rise of Christianity

0-5.