Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
22.10.2019 at 09:00 - 12.11.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso Hyl213 on pakollinen yleisen historian pääaineopiskelijoille ja samasta opiskelukokonaisuudesta tuleville sivuaineopiskelijoille. Opiskelija suorittaa yhden opintojaksoista Hyl213A-D (5 op laajuisena).

Muut sivuaineopiskelijat suorittavat kaksi opintojaksoista Hyl211-213. Mikäli hän suorittaa opintojakson Hyl213, suoritetaan yksi opintojaksoista Hyl213A-D (5 op laajuisena).

Opintojakso perehdyttää opiskelijat ymmärtämään historiallisten muutosprosessien ja niiden selittämisen luonnetta.

Vapaavalintaisesti kandidaatintutkinnon aikana.

Opintojaksolla käsitellään 1800-luvun keskeisten murrosilmiöiden eli teollisen vallankumouksen ja kapitalismin syntyä sekä niiden merkitystä myöhemmälle historialliselle kehitykselle.

Opintojaksoon sopivan kurssin suorittaminen, kirjatentti tai essee. Opetustarjonta vaihtelee vuosittain.

Mikäli opiskelija suorittaa kohdan kirjatenttinä, tentitään seuraava:

  • Appleby, Joyce: The Resentless Revolution. A History of Capitalism

sekä toinen seuraavista:

  • Weightman, Gavin: The Industrial Revolutionaries: The Creation of the Modern World, 1776-1914
  • Stearns, Peter H.: The Industrial Revolution in World History

0-5

Niklas Jensen-Eriksen