Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Suositellaan, että opintojaksot "Syntaksi ja morfologia (RES212a)" ja "Leksikologia ja semantiikka (RES212e)" suoritettaisiin ennen tätä opintojaksoa.

Muodostaa käsitys sanaston merkityksestä kielititeessä, tutustua yksityiskohtaisesti keskeisiin käsitteisiin; tutustua joihinkin keskeisiin sanastontutkimusta koskeviin teoriamalleihin.

  • sana, sen sisäinen ja ulkoinen rakenne
  • sanojen merkitys: sanojen väliset merkityssuhteet, merkityksen muutokset , sanaston variaatio
  • sanaston tutkimuksen teoriamallit: rakenteelliset, toiminnalliset, kognitiiviset, formaalit mallit
  • sanaston omaksuminen, sanaston käsittely, sanaston opettaminen, sanaston käsittely , sanastoteoriat uusissa sanakirjoissa

kurssi tai kirjatentti

Miguel, Elena de (ed.) (2008): Panorama de la lexicología. Barcelona: Ariel.

Taustakirjallisuutta:

  • Hurford, J. H. y B. Heasley (1988): Curso de semántica. Madrid: Visor.
  • Cruse, D. A. (1986): Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Murphy, M. L. (2010): Lexical Meaning. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Mel’čuk, I. (2012): Semantics: From Meaning to Text. Vol 1. Amsterdam: John Benjamins.
  • Mel’čuk, I. (2013): Semantics: From Meaning to Text. Vol. 2. Amsterdam: John Benjamins

Timo Riiho