Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on valinnainen Suomen ja Pohjoismaiden historiaa pää- ja sivuaineena opiskeleville.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää Suomen sosiaali- ja yhteisöhistorian päälinjat ja niiden merkityksen yksilön aseman muutokselle.

Vapaavalintaisesti kandidaatintutkinnon aikana.

Opintojaksoon sopivan kurssin suorittaminen, kirjatentti tai essee. Opetustarjonta vaihtelee vuosittain.

Sivuaineopiskelija: Mikäli suoritat tämän opintojakson 7 op laajuisena, tehdään suoritus ensisijaisesti siten, että osallistutaan opetukseen (5 op) ja täydennetään esseellä/kirjatentillä (2 op).

Mikäli opiskelija suorittaa kohdan kirjatenttinä, tentitään seuraavat:

  • Häggman, Kai: Perheen vuosisata
  • Vainio-Korhonen, Kirsi: Sophie Creutzin aika

sekä yksi seuraavista

  • Mazzarella, Merete: Fredrika Charlotta o.s. Tengström. Kansallisrunoilijan vaimo
  • Helsti, Hilkka & Stark, Laura & Tuomaala, Saara (toim.): Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860–1960.
  • Alapuro, Risto: Suomen synty paikallisena ilmiönä
  • Häkkinen, Antti & Pulma, Panu & Tervonen, Miika (toim.): Tutut talot, vieraat kulkijat. Näkökulmia etnisyyden ja köyhyyden historiaan Suomessa
  • Parland-von Essen, Jessica: Ammatti, avioliitto ja arvostus. Helsinkiläinen eliitti 1740–1820
  • Lappalainen, Mirkka: Suku, valta, suurvalta. Creutzit 1600-luvun Ruotsissa ja Suomessa
  • Järvinen, Katriina & Kolbe, Laura: Luokkaretkellä hyvinvointivaltiossa. Nykysukupolven kokemuksia tasa-arvosta

0-5

Tuomas Tepora