Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.4.2020 at 09:00 - 5.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee etnomusikologisen tavan tarkastella kaikenlaista musiikkia kulttuurina, etnomusikologian historiaa, tutkimustapoja ja nykypäivän tutkimuskohteita.

Ensimmäinen opintovuosi.

Musiikin kulttuurisuus; musiikki ihmisten ja yhteisöjen elämässä; etnomusikologian kehitys ja tutkimuskohteet; etnomusikologia Suomessa ja maailmalla.

Luennot tai kirjallisuustentti.

P. Moisala - E. Seye, Musiikki kulttuurina; J. Blacking, How Musical is Man?; H. Meyers, Ethnomusicology, An Introduction; M. Herndon - N. McLeod, Music as Culture.

Yleinen asteikko 0-5.