Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.10.2019 at 09:00 - 22.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Johdatus etnomusikologiaan suoritettu.

Opintojakson suorittaneella opiskelijalla on käsitys siitä, miten etnomusikologista tutkimusta ja tutkimustietoa voi soveltaa erilaisiin musiikkielämän tarpeisiin, kuten esimerkiksi muusikoiden voimaannuttamiseen ja elämänlaadun parantamiseen.

Soveltavan etnomusikologian ja sitä lähellä olevien käsitteiden sisältö; soveltavan etnomusikologian ala; erilaisiin soveltavan etnomusikologian projekteihin tutustuminen ja/tai toteuttaminen.

Projektityöskentely tai kirjallisuustentti (valitaan edellisistä 750-800 sivua).

K. Harrison - E. Mackinlay - S. Pettan (toim.), Applied Ethnomusicology: Historical and Contemporary Approaches; B. Koen - J. Lloyd - G. Barz - K. Brummel-Smith, The Oxford Handbook of Medical Ethnomusicology (Oxford Handbooks); G.F. Barz, Singing for Life: HIV/AIDS and Music in Uganda.

Yleinen asteikko 0-5.