Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijat (pakollinen opintojakso).

Opiskelija oppii tuottamaan sujuvaa suullista ja kirjallista ranskan kieltä ja selviytymään opintojen edellyttämistä kielenkäyttötilanteista. Hän myös hankkii itselleen taitoja itsenäiseen työskentelyyn ja tutustuu samalla ranskalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Lisäksi opiskelija oppii ranskan foneettisen järjestelmän ja parantaa ääntämistään. Vasta kun opiskelija on suorittanut opintojakson kolme osaa ja saavuttanut kaikki opintojakson tavoitteet hän voi saada loppumerkinnän.

Opintojakson kaikki osat (a, b ja c) suositellaan suoritettaviksi kurssimuotoisina heti perusopintojen alussa. Osan (b) (fonetiikka) voi myös suorittaa kirjatenttinä.

Opintojaksossa on 3 osaa:

a) ääntämisharjoitukset

b) fonetiikka

c) production écrite e orale.

Osa a suoritetaan harjoituskurssina.

Osa b suoritetaan luentokurssina tai kirjallisena tenttinä.

Osa c suoritetaan harjoituskurssina (kirjallisia ja suullisia tehtäviä).

Opintojakso merkitään suoritetuksi vasta kun kaikki osat on suoritettu.

Osa a: Kurssimonisteet ja Charlac, Lucie & Motron, Annie-Claude (1998) Phonétique progressive du francais avec 600 exercices.

Osa b: Malmberg, Bertil, Phonétique française (4. tai myöh. painos)

Osa c: kurssilla ilmoitettava aineisto.

Asteikolla 0–5. Arviointi perustuu osasuoritusten keskiarvoon.

Opintojakson opettajat.