Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.9.2019 at 09:00 - 1.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijat.

Tutustuttaa opiskelija romaanisten kielten sukulaisuuden pohjalta niiden samankaltaisuuksiin ja eroavuuksiin. Kielitypologian ja kielten vertailun perustietojen hallinta.

Syventävät opinnot.

Romaanisten kielten yhteinen historia ja typologia, yhteiset ja erottavat piirteet kielen eri tasoilla.

Luentokurssi

TAI

Kirjatentti, ks. kirjallisuusluettelo Flammasta.

Asteikolla 0–5.