Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijat (valinnaisia opintoja).

Johdatus ranskan kieleen ja kirjallisuuteen (RRA105) sekä Kielen- ja kirjallisuudentutkimuksen metodiopintojen Yleisen kirjallisuustieteen johdantokurssi (NYK102).

Kokonaisuuteen kuuluvia opintoja tehtyään opiskelija hallitsee ranskalaisen kirjallisuuden eri periodit sekä joitakin kirjallisuudentutkimuksen menetelmiä. Hän on myös saanut tietoa eri kirjallisuudenlajeista sekä joistakin keskeisistä ranskalaisista kirjailijoista.

Aine- ja syventävät opinnot.

Valinnaisina

  • Ranskan kirjallisuus 1600-luvulla
  • Ranskan kirjallisuus 1700-luvulla
  • Ranskan kirjallisuus 1800-luvulla
  • Kirjallisuuden tarkastelutapoja (stilistiikka, narratologia jne.)
  • Kirjallisuuden genret
  • Kirjailijat: Marcel Proust.

Luentokurssi

TAI

Kirjatentti

Jos suoritat opintojakson kirjatentillä valiten osa-alueen "Kirjallisuuden tarkastelutapoja", perehdy seuraavaan kirjallisuuteen:

  • Dominique Maingueneau, Linguistique pour le texte littéraire
  • Gérard Genette, « Discours du récit. » Figures III. (s. 65-267)

Asteikolla 0–5.

Professori Mervi Helkkula.