Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Pääaineopiskelijat.

Perusopinnot.

Luoda käsitys antiikin maailman arkkitehtuurin perusteista, julkisesta- ja asuinarkkitehtuurista sekä rakennustekniikoista.

Luentokurssi tai tiedekuntatentti.

J.R. Senseney, The Art of Building in the Classical World: Vision, Craftmanship and Linear Perspective in Greek and Roman Architecture sekä joko Kreikkaa käsittelevä osuus: W. Müller-Wiener, Griechisches Bauwesen in der Antike ja J.G. Pedley, Sanctuaries and the Sacred, sekä L.C. Nevett, House and Society in the Ancient Greek World tai Roomaa käsittelevä osuus: J.P. Adam, Roman Building: Materials and Techniques, ja J.W. Stamper, The Architecture of Roman Temples. The Republic to the Middle Empire, sekä J.R. Clarke, The Houses of Roman Italy, 100 BC – AD 250: Ritual, Space and Decoration.

Asteikolla 0-5.

Antiikin kulttuurin ja klassillisen arkeologian yliopistonlehtori.