Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijat.

Perusopinnot.

Syventää tietämystä antiikin maalaustaiteesta, hallita tekniikat ja rakennushistoriallinen tausta, sekä hahmottaa ne alueellisesti, ajallisesti ja tyylillisesti.

Aineopintojen yhteydessä.

Luentokurssi, essee tai kirjatentti.

I.Scheibler, Griechische Malerei tai R. Ling, Roman Painting sekä K.M.D. Dunbabin, Mosaics of the Greek and Roman World tai E. Moorman, Mural Paintings in Greek and Roman Sanctuaries.

Asteikolla 0-5.

Antiikin kulttuurin ja klassillisen arkeologian yliopistonlehtori.