Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on pääaineopiskelijoille pakollinen.

CYK130 Fonologian ja morfologian harjoituskurssi

Kurssilla syvennetään kurssilla CYK 130 opittuja taitoja. Kurssin tavoite on perehtyä erilaisiin fonologisiin ja morfologisiin teorioihin.

Generatiiviset säännöt, autosegmentaaliset representaatiot ja säännöt, runkotaso ja tavun rakenne, metriset puut ja ristikot. Morfologinen konstituenttirakenne, paradigmojen rakenne, morfofonologia, morfologia ja valenssi, morfologinen taajuus.

3 op: luentokurssi (24 t) lisäaineistoineen sekä luvut 2-3 M. Kenstowiczin, luvut 1-4 J. A. Goldsmithin ja luvut 7-12 M. Haspelmathin kirjasta

3 op: kirjatentti

  • M. Kenstowicz, luvut 2-3
  • J. A. Goldsmith, luvut 1-4
  • M. Haspelmath, luvut 7-12

5 op: edellisten lisäksi luvut 5-6 J. A. Goldsmithin ja luvut 7-11 G. Booijin kirjasta

Pääaineopiskelijoille suositellaan opintojakson suorittamista luentokurssina.

M. Kenstowicz: Phonology in Generative Grammar
J. A. Goldsmith: Autosegmental and Metrical Phonology
M. Haspelmath: Understanding Morphology
G. Booij: The Grammar of Words

Ekaterina Gruzdeva