Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.1.2020 at 09:00 - 4.2.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on pääaineopiskelijoille pakollinen.

CYK140 Syntaksin harjoituskurssi

Kurssilla syvennetään kurssilla CYK 140 opittuja taitoja. Kurssin tavoite on perehtyä erilaisiin syntaktisiin teorioihin.

Eri syntaktisten teorioiden parametrit ja haasteet: transformaatiokielioppi, dependenssikielioppi, konstruktiokielioppi, optimaalisuusteoria.

3 op: luentokurssi (24 t) lisäaineistoineen sekä E. A. Moravcsikin kirja.

3 op: kirjatentti

  • E. A. Moravcsik (kokonaan)

5 op: edellisten lisäksi joko P. R. Kroegerin tai A. Radfordin kirja tai luvut 1-12 A. Carnien kirjasta

Pääaineopiskelijoille suositellaan opintojakson suorittamista luentokurssina.

E. A. Moravcsik, An Introduction to Syntactic Theory
P. R. Kroeger, Analyzing Syntax: A Lexical-Functional Approach
A. Carnie, Syntax: A Generative Introduction
A. Radford, Syntax: A Minimalist Introduction

Ekaterina Gruzdeva