Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 3.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Yleisen kielitieteen aineopintotason opiskelijat. Pääaineopiskelijoille kurssi on pakollinen.

CYK150 Semantiikan ja pragmatiikan harjoituskurssi

Kurssilla syvennetään kurssilla CYK150 opittuja taitoja. Kurssin jälkeen opiskelijalla on kattava käsitys semantiikasta ja pragmatiikasta kielitieteen ja kielen osa-alueena sekä yksittäisissä kielissä että kieltenvälisesti. Opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa uusiin kieliin.

Opintojen toinen tai kolmas vuosi.

Semantiikan kuvaustasot, viittaussuhteet, leksikaaliset suhteet, olioiden ja toiminnan semantiikka, modaalisuus, evidentiaalisuus, negaatio, aika ja paikka. Semantiikka ja pragmatiikka yksittäiskielisenä ja kieltenvälisenä ilmiönä, kielten vertailtavuus semanttisesti, syntaksin ja semantiikan välinen suhde.

3 op: Luentokurssi (24 t) sekä Frawley, luvut 1-3 ja Levinson, luvut 1-3.

5 op: edellisten lisäksi yksi seuraavista: Vanhove tai Lakoff tai Langacker tai Talmy vastuuhenkilön kanssa sovittavilta osin.

Pääaineopiskelijoille suositellaan opintojakson suorittamista luentokurssina.

W. Frawley: Linguistic Semantics
S. C. Levinson: Pragmatics
M. Vanhove (toim.): From Polysemy to Semantic Change
G. Lakoff: Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind
R. W. Langacker: Grammar and Conceptualization
L. Talmy: Toward a Cognitive Semantics

1-5

Seppo Kittilä