Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Opintojakso on pakollinen kansatieteen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa aineellisen kulttuurihistorian kansatieteellisesti keskeiset ilmenemismuodot ja yhdistää ne yleisiin kansankulttuurin muotoihin ja muutosprosesseihin. Opiskelija osaa suhteuttaa tämän tiedon aineellisen kansankulttuurin institutionaaliseen esittämiseen.

Opintojakso suoritetaan 1. lukuvuoden syksyllä.

Kurssilla perehdytään aineelliseen kulttuurihistoriaan luentojen ja museokäyntien pohjalta. Lisäksi kurssiin sisältyy museoanalyyttinen harjoitus.

Joko a) osallistuminen kurssille, loppukuulustelu sekä museoanalyyttinen harjoitustehtävä tai b) kirjallinen tentti.

Suositellaan, että opintojakso suoritettaisiin kurssina.

Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti osallistumalla luentokurssille. Jos opintojakso suoritetaan kirjallisena tenttinä, luettava kirjallisuus on: J. Heinonen & O. Vuoristo Antiikkikirja, Cecilia Hammarlund-Larsson & Bo G. Nilsson & Eva Silvén: Samhällsideal och framtidsbilder (s.67–219), Ildikó Lehtinen, Marien mekot (144 s.) sekä lisäksi joko Bo Lönnqvist, Vaatteiden valtapeli tai Arja Turunen, Hame, housut vai hamehousut?

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ko. jakson opetukseen tai kirjallisen kuulustelun hyväksyttyä suorittamista. Arvioinnin yleiset periaatteet.

Yliopistonlehtori.