Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Opintojakso on pakollinen kansatieteen pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Ksu111 Kansatieteen peruskurssi, Ksu120 Nykytutkimuspraktikum.

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa arvioida kansatieteen menetelmien hyödyntämistä eri aineistojen kohdalla. Opiskelija osaa valita omaan tutkielmaansa sopivan menetelmän ja soveltaa tätä omassa tutkimuskohteessaan.

1. opiskeluvuoden kevätlukukausi.

Kirjallisuuden tai korvaavan luentokurssin avulla perehdytään kansatieteen eri menetelmiin sekä menetelmien ja aineistojen suhteeseen. Opintojakso avaa näkökulmia eri menetelmiin liittyvään lähdekritiikkiin sekä niiden avaamiin mahdollisuuksiin tutkimusprosessissa.

Kirjatentti tai korvaava luentokurssi.

Lars, Kaijser & Magnus Öhlander et al. (2011), Etnologiskt fältarbete 3.3

Lisäksi kaksi seuraavista teoksista:

  • Jyrki Pöysä, Helmi Järviluoma & Sinikka Vakimo (toim.): Vaeltavat metodit (2010)
  • Antti Häkkinen & Mikko Salasuo (toim.): Salattu, hävetty, vaiettu. Miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä (2015)
  • Pilvi Hämeenaho & Eerika Koskinen-Koivisto (toim.): Moniulotteinen etnografia (2014)

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ko. jakson opetukseen tai kirjallisen kuulustelun hyväksyttyä suorittamista. Arvioinnin yleiset periaatteet.

Yliopistonlehtori.