Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 17.6.2020 - 17.6.2020
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 8.7.2020 - 8.7.2020
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 29.7.2020 - 29.7.2020
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 15.5.2020 - 15.5.2020
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 3.4.2020 - 3.4.2020
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 13.3.2020 - 13.3.2020
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 14.2.2020 - 14.2.2020
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 17.1.2020 - 17.1.2020
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 22.11.2019 - 22.11.2019
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 1.11.2019 - 1.11.2019
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 11.10.2019 - 11.10.2019
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 20.9.2019 - 20.9.2019
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 24.7.2019 - 24.7.2019
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 3.7.2019 - 3.7.2019
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 12.6.2019 - 12.6.2019
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 24.5.2019 - 24.5.2019
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 29.3.2019 - 29.3.2019
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 22.2.2019 - 22.2.2019
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 8.2.2019 - 8.2.2019
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 18.1.2019 - 18.1.2019
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 16.11.2018 - 16.11.2018
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 2.11.2018 - 2.11.2018
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 5.10.2018 - 5.10.2018
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 14.9.2018 - 14.9.2018
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 25.7.2018 - 25.7.2018
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 4.7.2018 - 4.7.2018
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 13.6.2018 - 13.6.2018
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 27.4.2018 - 27.4.2018
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 6.4.2018 - 6.4.2018
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 9.2.2018 - 9.2.2018
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 19.1.2018 - 19.1.2018
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 24.11.2017 - 24.11.2017
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 3.11.2017 - 3.11.2017
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 6.10.2017 - 6.10.2017
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 15.9.2017 - 15.9.2017
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 26.7.2017 - 26.7.2017
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 5.7.2017 - 5.7.2017
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 14.6.2017 - 14.6.2017
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 10.5.2017 - 10.5.2017
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 26.4.2017 - 26.4.2017
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 5.4.2017 - 5.4.2017
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 22.3.2017 - 22.3.2017
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 1.3.2017 - 1.3.2017
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 15.2.2017 - 15.2.2017
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 1.2.2017 - 1.2.2017
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 18.1.2017 - 18.1.2017
Historiekultur och historiebruk (Hhr232/MKK232) 5 Cr Lecture Course 16.1.2017 - 24.4.2017
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 14.12.2016 - 14.12.2016
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 30.11.2016 - 30.11.2016
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 9.11.2016 - 9.11.2016
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 19.10.2016 - 19.10.2016
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 5.10.2016 - 5.10.2016
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 21.9.2016 - 21.9.2016
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 20.4.2016 - 20.4.2016
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 23.3.2016 - 23.3.2016
Uses of History and History politics (HHR232) 5 Cr General Examination 2.3.2016 - 2.3.2016
Historiekultur och historiebruk (MKK322/Hhr232/350/360) 5 Cr Course 26.10.2015 - 29.2.2016

Target group

Samtliga studerande.

Learning outcomes

Avsnittets mål är att fördjupa studerandenas kritiska förståelse för historiebruk i vardagslivets historiekultur, i politiska restitutionsdebatter och historierevisionistiska trender, i omtvistade nationella kulturarvsfrågor och i den moderna upplevelseindustrin (t.ex. film, datorspel och reklamer).

Avsikten är att studeranden efter kursen:

• Känner till ämnets terminologi och kan förklara dess begreppsapparatur.
• Behärskar centrala drag av forskningens historiografiska utveckling
• Själv kan kritiskt analysera aktuella frågor gällande det kollektiva minnet och den offentliga historian.
• Har vetenskapliga verktyg för att själv kunna reflektera över frågor som berör det moderna historiemedvetandet.

Timing

Våren efter proseminariets övningskurs eller året efter proseminariet.

Contents

Kursen består av teoretiska föreläsningar, seminarier då kursen diskuterar genomförda uppgifter, deltagande observationer av historiska spel och tolkningar, samt slutligen av en seminariebehandling av studentens slutessä.

Completion

Undervisningskurs, avläggs genom aktiv närvaro och skrivuppgifter. Avsnittet kan även absolveras genom en litteraturtentamen av överenskommen litteratur vald ur den bifogade listan.

Study materials

Enligt överenskommelse avsnitt ur nedanstående verk:

• Aronsson, P. (red.): Makten över minnet: historiekultur i förändring
Aronsson, P.: Historiebruk - att använda det förflutna (2004)
Ferro, M.: The Use and Abuse of History or How the Past is taught to Children
• Historisk tidskrift för Finland 1/2005 [=temanummer Historiens användning]
• Jönsson, L-E (red. m.fl.): Kanon och kulturarv: Historia och samtid i Danmark och Sverige
• Karlsson, K-G & Zander, U (red.): Historien är nu: En introduktion till historiedidaktiken
Lowenthal, D.: The Past is a Foreign Country (1999, även andra uppl.)
Macmillan, M.: Uses and Abuses of History
Zerubavel, E.: Time maps: Collective Memory and the Social Shape of the Past

Övrigt studiematerial för hemuppgifter anmäls under kursen.

Assessment practices and criteria

Bedömningen baserar sig på hemuppgifterna och slutessän eller alternativt på litteraturtentamen. Betygsskala 0-5.