Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.2.2017 at 00:00 - 14.3.2017 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 14.3.2017
14:00 - 16:00
Wed 15.3.2017
12:00 - 14:00
Tue 21.3.2017
14:00 - 16:00
Wed 22.3.2017
12:00 - 14:00
Tue 28.3.2017
14:00 - 16:00
Wed 29.3.2017
12:00 - 14:00
Tue 4.4.2017
14:00 - 16:00
Wed 5.4.2017
12:00 - 14:00
Mon 10.4.2017
18:00 - 20:00
Tue 11.4.2017
10:00 - 12:00
Tue 11.4.2017
14:00 - 16:00
Wed 12.4.2017
12:00 - 14:00
Tue 18.4.2017
14:00 - 16:00
Wed 19.4.2017
12:00 - 14:00
Tue 25.4.2017
14:00 - 16:00
Wed 26.4.2017
12:00 - 14:00
Tue 2.5.2017
14:00 - 16:00
Wed 3.5.2017
12:00 - 14:00

Description

Samtliga studerande.

Grundstudierna i historia bör vara avklarade.

Avsnittets mål är att fördjupa studerandenas kritiska förståelse för digitala materialsamlingar, digitalisering av text, ljud, bild, föremål och rörlig bild för historiska ändamål, digitaliseringsprinciper och upphovsmannafrågor, digitala källors trovärdighet och tillförlitlighet samt digitala miljörekonstruktioner.

Avsikten är att studeranden efter kursen:

• Har ökad förståelse för digital teknik och kultur i allmänhet.
• Har goda färdigheter att söka och hantera digitala material vid forskning.
• Har färdigheter att använda digitala kommunikations- och publikationskanaler.

Från och med det andra studieåret.

Kursen består av föreläsningar, digitala hemuppgifter, deltagande observationer och studiebesök.

Undervisningskurs, avläggs genom aktiv närvaro och hemuppgifter samt en avslutande essä eller tent. Kursen kan inte avläggas utan deltagande i kontaktundervisning.

Studiematerial för avsnittet anmäls under kursen.

Bedömningen baserar sig på hemuppgifterna och slutarbetet. Betygsskala 0-5.

Derek Fewster