Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
22.9.2019 at 09:00 - 11.10.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Tue 22.10.2019
12:00 - 16:00

Description

Tämä tentti on tarkoitettu vain vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opintojaan suorittaville.

This exam can only be taken by students studying under the old curriculum.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa analysoida englannin kielen käyttöä eri konteksteissa hyödyntäen kielentutkimuksen näkökulmia. Opiskelija osaa soveltaa tietämystään kielentutkimuksen keskeisistä aloista (esim. semantiikka, pragmatiikka ja diskurssianalyysi) erilaisten kielenkäyttötilanteiden analyysiin.

Tentti alkaa 12.00 ja päättyy tentin keston mukaan. Tarkista tentin kesto kurssisivulta (ks. linkki alla) ja tenttipaperista.

Kurssi perehdyttää opiskelijan kielenkäytön tutkimuksen peruskäsitteisiin ja lähestymistapoihin erityisesti englannin kielen tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelija tutustuu myös laitoksella tehtävään englannin kielen kielitieteelliseen tutkimukseen.

Luentokurssi, osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn ja kurssiin kuuluvien tehtävien hyväksytty suorittaminen. Opintojakson voi myös suorittaa kirjatenttinä.

Hylätty, 1-5.

Anna Solin