Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

3-hour exam (4 credits)

Due to the Corona virus situation, this exam will be administered remotely via Moodle. Please contact the examiner!

Due to the Corona virus situation, this exam will be administered remotely via Moodle. Please contact the examiner: elizabeth.peterson@helsinki.fi in order to make arrangements.

Reading materials:
Johnstone, Barbara. Discourse Analysis (Second edition). Blackwell, 2008, Chapters 1-3, 5, 7

Clark, Urzula. Studying Language. Palgrave Macmillan, 2007, Chapters 1, 2, 4

Enrol
5.4.2020 at 09:00 - 24.4.2020 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

DateTimeLocation
Tue 5.5.2020
12:00 - 16:00

Description

Tämä tentti on tarkoitettu vain vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opintojaan suorittaville.

This exam can only be taken by students studying under the old curriculum.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa analysoida englannin kielen käyttöä eri konteksteissa hyödyntäen kielentutkimuksen näkökulmia. Opiskelija osaa soveltaa tietämystään kielentutkimuksen keskeisistä aloista (esim. semantiikka, pragmatiikka ja diskurssianalyysi) erilaisten kielenkäyttötilanteiden analyysiin.

Tentti alkaa 12.00 ja päättyy tentin keston mukaan. Tarkista tentin kesto kurssisivulta (ks. linkki alla) ja tenttipaperista.

Kurssi perehdyttää opiskelijan kielenkäytön tutkimuksen peruskäsitteisiin ja lähestymistapoihin erityisesti englannin kielen tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelija tutustuu myös laitoksella tehtävään englannin kielen kielitieteelliseen tutkimukseen.

Luentokurssi, osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn ja kurssiin kuuluvien tehtävien hyväksytty suorittaminen. Opintojakson voi myös suorittaa kirjatenttinä.

Hylätty, 1-5.

Anna Solin