Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Romanikielen ja -kulttuurin sivuaineopiskelijat

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan kielitaito on eurooppalaisella taitotasolla A2. Opintojakson päätteeksi opiskelija tuntee koko peruskieliopin.

Jaksossa perehdytään muuhun Euroopassa puhuttavaan romanikielen murteeseen kuin Suomen romanikieleen, ko. murteen kirjoitustapaan, kieliopin perusteisiin ja keskeisimpään sanastoon tekstien ja dialogien valossa. Samalla harjoitellaan puhumista ja kääntämistä alkeistasolla.

Luentokurssi + kirjallinen tai suullinen tentti. Jos jakso suoritetaan kirjatenttinä, on käytävä myös suullisessa tentissä, jossa arvioidaan puhetaito.

Laitokselta saatava materiaali

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Huom! Suomen romanikielen opettajaksi opiskelevat suorittavat tämän opintojakson sijaan opintojakson Rlc120a Suomen romanikielen peruskurssi 10 op