Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
3.3.2020 at 09:00 - 24.3.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 3.4.2020
12:30 - 16:30

Description

Romanikielen ja -kulttuurin sivuaineopiskelijat

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan kielitaito on eurooppalaisella taitotasolla A1. Opintojakson päätteeksi opiskelija tuntee peruskielioppia alkeistasolla.

Jaksossa perehdytään sellaiseen Euroopassa puhuttavaan romanikielen murteeseen, joka kuuluu eri murreryhmään kuin perusopinnoissa aloitettu romanikielen murre. Opiskelija tutustuu ko. murteen kirjoitustapaan, kieliopin perusteisiin ja kaikkein keskeisimpään sanastoon tekstien ja dialogien valossa. Samalla harjoitellaan puhumista ja kääntämistä alkeistasolla.

Luentokurssi + kirjallinen tai suullinen tentti. Jos jakso suoritetaan kirjatenttinä, on käytävä myös suullisessa tentissä, jossa arvioidaan puhetaito.

Laitokselta saatava materiaali

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.