Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
22.10.2019 at 09:00 - 12.11.2019 at 23:59

Timetable

Description

Romanikielen ja -kulttuurin sivuaineopiskelijat

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee romanikielen ja Euroopan romanimurteiden peruskysymyksiä.

Perustiedot romanikielen historiallisesta taustasta ja nykyisyydestä Euroopassa, murrejaon perusteiden tuntemus, varhaisromanin perusrakenteen tuntemus ja näkemys eri romanimurteiden suhteesta siihen.

Luentokurssi tai kirjallinen tentti + kirjallinen tai suullinen tentti

Kirjatenttivaihtoehto: Granqvist, Kimmo & Mirkka Salo, 2013, toim. Romanikieli ja sen tutkimusalat. Bakker, Peter & Hristo Kyuchukov, 2000. What is the Romani language? Centre de recherches tsiganes. Hertfordshire: University of Hertfordshire Press.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.