Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.4.2020 at 09:00 - 5.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Romanikielen ja -kulttuurin sivuaineopiskelijat

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee esieurooppalaista varhaishistoriaa.

Perustiedot romanikielen historiallisesta taustasta ja nykyisyydestä Euroopassa, murrejaon perusteiden tuntemus, varhaisromanin perusrakenteen tuntemus ja näkemys eri romanimurteiden suhteesta siihen.

Luentokurssi tai kirjallinen tentti

Kirjatenttivaihtoehto: Matras, Yaron 1995, toim. Romani in contact: the history and sociology of a language. CILT 126, Amsterdam: Benjamins, sivut 1–52, Matras, Yaron & Viktor Elšík 2000, toim. Grammatical relations in Romani: the noun phrase. CILT 211, Amsterdam: Benjamins, Matras, Yaron 2002, sivut 205–228. Matras, Yaron 2002. Romani. A Linguistic Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, sivut 1–213.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.