Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
3.3.2020 at 09:00 - 24.3.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 3.4.2020
12:30 - 16:30

Description

Romanikielen ja -kulttuurin sivuaineopiskelijat

Jakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perusopintoja laajemmin Euroopan romanimurteiden rakennetta ja kehitystä sekä tuntee romanikielen tutkimuksen peruskysymyksiä ja menetelmiä.

Katsaus Euroopan romanimurteiden historiaan, rakenteisiin ja asemaan.

Luentokurssi tai kirjallinen tentti

Kirjatenttivaihtoehto: Matras, Yaron 1995, toim. Romani in contact: the history and sociology of a language. CILT 126, Amsterdam: Benjamins,, sivut 53–205. Matras, Yaron, Peter Bakker & Hristo Kyuchukov 1997, toim. Dialectology and Typology of Romani. CILT 156. Amsterdam: Benjamins, Matras, Yaron & Viktor Elšík 2000, toim. Grammatical relations in Romani: the noun phrase. CILT 211, Amsterdam: Benjamins, sivut sivut 1–205, Matras, Yaron 2002. Romani. A Linguistic Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, Matras, sivut 214–237.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.