Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.10.2019 at 09:00 - 22.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Romanikielen ja -kulttuurin sivuaineopiskelijat

Opiskelija hankkii itselleen käsityksen romanikieleen perustuvista sekakielistä erityisesti Pohjois-Euroopassa. Opiskelija tuntee kurssien suoritettua sekakielten tutkimusta ja sekakieliin liittyviä teorioita ja käsitteistöä.

Opiskelija perehtyy erityisesti Iso-Britanniassa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa muotoutuneisiin kielimuotoihin, joiden sanasto perustuu romanikieleen mutta joiden rakenne on pääosin muiden kielten mukainen. Opiskelija perehtyy sekakielten tutkimukseen.

Luentokurssi tai kirjallinen tentti

Kirjatenttivaihtoehto Carling, Gerd, 2005. Romani i svenskan. Storstadsslang och standardspråk. Carlsson Bokförlag. Matras, Yaron 2010. Romani in Britain. The afterlife of a language. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.