Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
10.9.2019 at 09:00 - 1.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille

Perusopinnot

Perehdyttää opiskelija portugalin kielen variaatioon Brasiliassa

Aineopintojen aikana

Brasilian portugalin erityispiirteet.

Kurssi tai kirjatentti

I. & M. Roberts, A. Kato, Português Brasileiro. Uma viagem diacrónica.
J. H. Nuñes & M. Petter (orgs.), História do saber lexical e constituição de um léxico brasileiro
R. V. Mattos Silva, Ensaios para uma sócio-história do português brasileiro

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille, annettujen harjoitustehtävien tekemistä ja tentin läpäisemistä tai kirjatentin läpäisemistä.

Kurssin opettaja tai professori (kirjatentti)

Opiskelijan tulee suorittaa aineopinnoissa valinnaisia opintoja niin, että opintopisteitä kertyy ainakin kahdelta seuraavista osa-alueista: kirjallisuus (RPO204b, RPO210), filologia ja historiallinen kielentuntemus (RPO211), nykykielitiede (RPO212a, RPO212c, RPO212e, RPO212f). Rpo213 Erikoisala ei ole yksi näistä osa-alueista: se käy aineopintojen valinnaisiin suorituksiin, mutta sen lisäksi opintopisteitä pitää olla kahdelta muulta osa-alueelta.