Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Opiskelukokonaisuuteen kuuluvien oppiaineiden pääaineopiskelijoille sekä ATCM -opiskelijoille. Sopii myös sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa nykytaiteen ja –kulttuurin keskeisiä virtauksia ja niiden suhdetta taiteen historiaan ja tyylikausiin. Hän hahmottaa nykytaiteen ja –kulttuurin tutkimuksen tapoja asettaa tutkimuskysymyksiä ja niiden erilaisia ratkaisuyrityksiä perusteluineen. Hän osaa asettaa keskustelijat suhteeseen toistensa kanssa ja osaa eritellä heidän argumenttejaan.

Luentokurssi tai praktikumi / tiedekuntatentti tai esseesuoritus

Jakso soveltuu hyvin suoritettavaksi esseenä. Ota yhteys vastuuhenkilöön sopiaksesi esseen aiheesta.

Luetaan kolme teosta seuraavista:

Vera Dika, Recycled Culture in Contemporary Art and Film: The Uses of Nostalgia
Fredric Jameson, Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism
Linda Hutcheon, A Theory of Adaptation
Yrjänä Levanto, Ossi Naukkarinen ja Susann Vihma (toim.), Taiteistuminen
Henry Jenkins, Convergence culture: where old and new media collide. New York : New York University Press, 2008.

Professori Heta Pyrhönen, yleinen kirjallisuustiede