Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
4.5.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Pää- ja sivuaineopiskelijat.

Kirjallisuus I.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt tietyn aikakauden kirjallisuuden historiaan ja sen keskeisimpien italialaiskirjailijoiden pääteoksiin niin kielen kuin sisällön kannalta. Hän kykenee lukemaan niitä itsenäisesti ja hankkimaan tarvittavaa tietoa perehtyäkseen aihepiiriin laajemmin myös opinto-ohjelman ulkopuolelta.

Aineopinnot.

Valitaan toinen kohdista Rit212b tai Rit212f.

A. Luentokurssi: luettava kaunokirjallisuus sovitaan vuosittain erikseen

B. Kirjatenttiin luetaan:

Rit212b (Letteratura del Romanticismo)

 • G. Zaccaria - C. Benussi, Per studiare la Letteratura italiana, Milano, Mondadori, 2002, ss. 14-29, 48-81 ja 115-161.
 • G. Tellini, Letteratura italiana. Un metodo di studio, Firenze, Le Monnier università, 2011, ss. 3-5 ja 593-650.
 • C. Vecce, Piccola storia della Letteratura italiana, Napoli, Liguori, 2009, pp. 286-359
 • Antologia minima della Letteratura italiana, a cura di E. Garavelli, luku VI (L’Ottocento, Manzoniin asti) [verkkomateriaali]
 • U. Foscolo, I sonetti ja I sepolcri
 • Manzoni, I promessi sposi
 • G. Leopardi, valikoima kokoelmasta Canti ja Operette morali:
  • Canti: Ad Angelo Mai, L’infinito, La sera del dì di festa, Alla luna, A Silvia, Il passero solitario, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Le ricordanze, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, A se stesso, La ginestra;
  • Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Cantico del Gallo Silvestre, Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere, Dialogo di Tristano e di un amico, Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio Familiare.

Rit 212f (Letteratura dell’Umanesimo e del Rinascimento)

 • G. Zaccaria - C. Benussi, Per studiare la Letteratura italiana, Milano, Mondadori, 2002, ss. 14-29, 48-81 ja 115-161.
 • G. Tellini, Letteratura italiana. Un metodo di studio, Firenze, Le Monnier università, 2011, ss. 3-5 ja 593-650.
 • C. Vecce, Piccola storia della Letteratura italiana, Napoli, Liguori, 2009, pp. 126-241
 • L. Ariosto, Orlando furioso, canti I, IV, VI, XIX, XXIII-XXIV, XXXIV
 • T. Tasso, Gerusalemme liberata, canti I-II, XII, XVI e XX
 • N. Machiavelli, Mandragola
 • Antologia minima della Letteratura italiana, a cura di E. Garavelli, luvut II-III (Il Quattrocento ja Il Cinquecento) [verkkomateriaali]

Luentokurssit tai kirjatentit.

Arvosteluasteikko 0-5.

Rit212b ja Rit212f – jaksoja vastaavat luentokurssit järjestetään vuorovuosina.

Kurssin työskentelykieli on italia.

Enrico Garavelli.