Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Perusopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt italian kielen alueelliseen, sosiaaliseen, kielenkäyttötilanteeseen ja -kanavaan perustuvaan variaatioon ja sen eri ilmenemismuotoihin. Hän kykenee tunnistamaan ja analysoimaan erilaisten tekstinäytteiden keskeisimmät kielelliset piirteet (esim. onko kyse standardikielestä, alueellisesti värittyneestä kielestä tai murteesta), niiden rekisterin jne.

Aineopinnot.

Tutustuminen italian kielen variaation eri muuttujiin ja variaation eri ilmenemismuotoihin; tekstinäytteiden analysoiminen.

Aktiivinen osallistuminen luentokurssille tehtävineen ja kuulusteluineen tai kirjatentti.

Kirjatenttiin luetaan:

  • Bonomi - A. Masini - S. Morgana - M. Piotti, Elementi di linguistica italiana, Roma, Carocci, 2003 (tai myöh.), luku 1;
  • L. Coveri et al., Le varietà dell’italiano. Manuale di sociolinguistica italiana, Roma, Bonacci, 1998, luku 1;
  • Lingua e identità. Una storia sociale dell’italiano, toim. P. Trifone, Roma, Carocci, 2009 (tai myöh.), luvut 7 ja 8.

Arvosteluasteikko 0-5.

Silvio Cruschina