Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Perusopinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on a) perehtynyt Italiassa italia vieraana kielenä -oppiaineen didaktiikassa käytettyihin metodeihin ja ymmärtää Italiassa maahanmuuttajille suunnatun italia vieraana kielenä -opetuksen haasteet ja niiden ratkaisumallit.

Aineopinnot.

Italia vieraana kielenä -didaktiikan metodeja a) ulkomaalaisopetuksessa yleensä ja b) erityisesti maahanmuuttajille suunnatussa opetuksessa.

Aktiivinen osallistuminen luentokurssille tehtävineen ja kuulusteluineen tai kirjatentti.

Kirjatenttiin luetaan:

  • M. Vedovelli, Guida all’italiano per stranieri. Dal quadro comune europeo per le lingue alla Sfida salutare, Roma, Carocci, 2010 (tai myöh.)

Arvosteluasteikko 0-5.

Silvio Cruschina