Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
20.8.2019 at 09:00 - 10.9.2019 at 23:59

Timetable

Description

Valinnainen opintojakso pää- ja sivuaineopiskelijoille.

Letteratura II.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee lukemaan itsenäisesti Petrarcan italiankielistä runoutta. Hän tuntee Canzonieren (eli Rerum Vulgarium Fragmenta) rakenteen ja tematiikan ja osaa kommentoida tiettyjen yksittäisten runojen (vrt. kohtaa oppimateriaali ja kirjallisuus) sisältöä ja kieltä.

Aineopinnot.

Perehtyminen valikoimaan RVF:n runoja sekä niiden kautta koko teoksen rakenteeseen, tematiikkaan ja kieleen.

Aktiivinen osallistuminen luentokurssille tehtävineen ja kuulusteluineen tai kirjatentti.

Kirjatenttiin luetaan:

  • Valikoima runoja (= RVF 1, 3, 35, 61, 126, 128, 129, 134, 272, 310, 353, 366) kokoelmasta Canzoniere; suositeltavat editiot ovat joko F. Petrarca, Canzoniere, edizione commentata a cura di Marco Santagata, Milano, Arnoldo Mondadori, 1996, tai F. Petrarca, Canzoniere, a cura di Paola Vecchi Galli, Milano, Rizzoli, 2012.
  • Hakusana Petrarca teoksesta Letteratura italiana. Gli Autori, II, Torino, Einaudi, 1991, ss. 1371-1378;
  • R. Antonelli, “Canzoniere di Francesco Petrarca”, teoksesta Letteratura italiana. Le Opere, I. Dalle Origini al Cinquecento, Torino, Einaudi, 1992, ss. 379-471
  • S. Carrai - G. Inglese, La letteratura italiana del Medioevo, Roma, Carocci, 2009 (tai myöh.), sivuista sovitaan kuulustelijan kanssa.

Arvosteluasteikko 0-5.

Luentokurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

Enrico Garavelli