Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.10.2019 at 09:00 - 22.10.2019 at 23:59

Timetable

Description

Äidinkielenään arabiaa puhuvat suorittavat tämän opintojakson Arabia 1:n sijasta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä arabian kieliopin hallinta ja hän tuntee myös arabian kielihistoriaa ja kielioloja.

Tutustuminen arabian kielioppiin, kielihistoriaan ja kielioloihin.

Kirjatenttikirjallisuus: Fischer, Grammatik des klassischen Arabisch (on myös engl.) ja Versteegh, The Arabic Language sekä Owens: A Linguistic History of Arabic (5 op).

Yliopistonlehtori Sylvia Akar