Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 3.3.2020 at 23:59

Timetable

Description

Sivuaineopiskelija suorittaa tämän opintojakson, mikäli on jo suorittanut opiskelukokonaisuuden yhteiset reaalikurssit (Afrikan ja Lähi-idän historia, 5 op, ja Afrikan ja Lähi-idän kielet, 5 op) toisessa Afrikan ja Lähi-idän opiskelukokonaisuuden alle kuuluvassa oppiaineessa

Tutustuminen arabialaiseen kulttuuriin

Arabialaista kulttuuria käsittellevää kirjallisuutta

Kirjatentti: Esposito: The Oxford History of Islam (5 op) sekä Bennison: The Great Caliphs. The Golden Age of the Abbasid Empire ja Hillenbrand: Islamic Art and Architecture (5 op). Kohta voidaan korvata suorittamalla muiden oppiaineiden metodikursseja yhteensä 10 op.

Yliopistonlehtori Sylvia Akar