Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Valinnainen kaikille Afrikan-tutkimuksen syventäviä opintoja opiskeleville.

Tämän opintojakson päätavoite on, että opiskelija pystyy käsittelemään lingvistisessä kenttätyössä analyysia ja kielenkuvausta varten kerättyä kieliaineistoa.

Kandidaatin tutkinnon jälkeen.

Sopimuksen mukaan.

Luentokurssi oheismateriaaleineen ja/tai kirjatentti/essee.

Opintojakso voidaan suorittaa kokonaisuudessaan tai osittain kirjatenttinä. Tällöin tentitään kirjallisuutta sopimuksen mukaan.

Aktiivinen osallistuminen luennolle, tentti ja/tai annettujen harjoitustehtävien tekeminen.

Oppiaineen professori