Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
17.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 16:30

Description

Can be chosen as a free eligible course at the advanced level.

Basic and intermediate level courses in the respective language

Valitun kielen kielitaidon syventäminen ja laajentaminen.

Kandidaatin tutkinnon jälkeen.

Tutustutaan valitun kielen kirjallisuuteen, eri murteisiin, kerrataan kielioppia, harjoitellaan tekstin tuottamista sekä vuorovaikutustaitoja.

Luentokurssi oheismateriaaleineen tai suullinen ja kirjallinen tentti ja/tai harjoitustehtävät.

Opintojakso voidaan suorittaa kokonaisuudessaan itsenäisenä työskentelynä. Tällöin tentitään kirjallisuutta ja/tai tehdään kirjallisia ja suullisia harjoituksia sopimuksen mukaan.

Aktiivinen osallistuminen luennolle, tentti ja/tai annettujen harjoitustehtävien tekeminen.

Bantukielten yliopistonlehtori.